O znehodnocení

Veškeré prodávané znehodnocené zbraně a munice jsou zcela neškodné, nepoužitelné k původnímu účelu. Bezchybnost znehodnocení každé zbraně je fyzicky odkontrolována Policií ČR. Zbraně jsou znehodnocené dle platných právních předpisů a vyhlášek.

Znehodnocené zbraně jsou neschopné střelby, po procesu znehodnocení je taková úprava nevratná. Veškeré nutné úpravy vedoucí ke znehodnocení zbraně se řídí schváleným technologickým postupem znehodnocení. Tzn. zbraně nelze znehodnotit jiným způsobem.

U munice probíhá tzv. delaborace -  řada operací vedoucí ke znehodnocení munice. Takto ekologicky delaborovaná munice je zcela neschopná explose či jiných ničivých efektů.  Neobsahuje žádné zdravotně závadné látky či jiné pyrotechnické složky, dříve obsažené v munici.


Samozřejmně znehodnocené zbraně a makety si lze pověsit na zeď k dekorativním účelům či vystavit ve své kanceláři, ovšem vše má svá pravidla.

Znehodnocené zbraně a delaborovaná munice spadají do zbraní kategorie D, a jako takovou ji její držitel nesmí nosit viditelně v místech kam má veřejnost volný přístup. Při přenášení zbraně na veřejném prostranství  musí být v uzavřeném obalu nebo nošena skrytě. U znehodnocené zbraně (a delaborované munice) musí být vždy přiložen protokol o znehodnocení, který je součástí každé námi nabízené zbraně či makety.

Při nedodržení výše uvedených podmínek budete riskovat přestupek.


 Veškeré zbraně a munice pocházejí z vojenských skladů různých armád a v rámci smlouvy o odzbrojování jsou odprodávány společnostem jako je ta naše. U munice následně poté dochází k ekologické likvidaci (ať již z důvodu stáří, či s ohledem na stanovené počty zásob). Ke znehodnocování zbraní a výrobě maket z munice dochází z důvodu dostupnosti pro širokou veřejnost. Ne každý vlastní zbrojní průkaz, který je třeba k nákupu ostrých zbraní.

Do znehodnocených zbraní nelze vkládat náboje. Mechanismus zbraně umožňující střelbu je zajištěn tak,  aby nebylo možné dále tento mechanismus využívat k původnímu účelu, některé části jsou vyjmuty jiné jsou zavařené tak, aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb. Zásobník nelze ze zbraně vyjmout.

Z maket munice je z těla náboje vyjmut veškerý explosivní obsah (prachová náplň apod.), který sloužil k původnímu účelu. Z nábojnice je vysypána prachová náplň. Zápalkové šrouby, zapalovače, pohonné hmoty, nebo jiné pyrotechnické složky jsou delaborované a deaktivované.  U granátů dochází k úplnému vytavení trhaviny.


 Všechny nabízené zbraně a munice na AmryDarky.cz mají vlastní protokol o znehodnocení (kartičku) potvrzující jejich znehodnocení – zničení. U zbraní je kartička vázána ke konkrétní zbrani výrobním číslem.